Lading EL-bil

Ønsker du opplegg for å lade EL-bil?

Ønsker du opplegg for å lade EL-bil kan du kontakte Elektroentreprenør PSV Elektro AS v/Ketil Thorsen på telefon 901 83 894. Ladere til el-bil skal være Zaptec Pro. PSV Elektro AS er vår valgte samarbeidspartner og de leverer og installerer ladere fra Zaptec.

Avregning av strømforbruket blir gjort hvert halvår og kostnaden blir beregnet på bakgrunn av en gjennomsnittspris for halvåret.
Faktura blir sendt ut av regnskapsfører.

Styret i Jessheim Hageby ll satte i gang prosessen med å installere EL-bil ladere i garasjekjelleren etter at dette ble vedtatt av et ekstraordinært sameiermøte den 9. september 2019. 

Det ble vedtatt at sameiet skulle starte opp med å legge opp infrastrukturen til anlegget. Dette består av et system som fordelte strømmen til alle ladepunktene via et ledningsopplegg og en koblingsboks, samt et "datasystem" som styrte dette og samtidig registrerte strømforbruket til alle tilkoblingspunktene. Det er nødvendig å styre strømforbruket, da vi ikke har nok strøm inn til sameiet til at alle 130 garasjeplassene kan lade med full styrke. Dette for at sikkerheten i EL-anlegget skal ivaretas, og hindre brann. 

Det ble etter en budrunde bestemt av sameiermøtet, at PSV Elektro AS, skulle installere infrastrukturen og levere Zaptec-ladere. 

Sameiet v/alle sameierne har betalt for installasjon av infrastrukturen og er derfor å regne som sameiet sitt ansvar. 

Når det gjelder Zaptec-laderene skulle hver enkelt bestille disse og få dem koblet til anlegget av PSV Elektro AS. Det er derfor et anliggende mellom selger og kjøper og sameiet er ikke part i dette. Vedkommende som kjøper denne laderen må få brukeropplæring av selger (som om du kjøper en TV etc.)