Dyrehold

Det har etterhvert blitt ganske mange som har hund eller katt i sameiet.

Ikke alle er like flinke til å etterleve de regler som gjelder for dyrehold. Vi registrerer at det ligger hunde-/kattemøkk både på plener og i sandkasser inne på sameiets område.

Dette er helt uakseptabelt, og vitner om uansvarlige eiere.

I Husordensreglenes § 5 står det:
«Husdyrhold er kun tillat om det søkes styret om dette. Dyr som hjelp ved handikap eller tjeneste er unntatt dette.

Det er ikke tillatt å holde reptiler.

Skriftlig søknad med opplysninger om dyret og begrunnelse for dyreholdet leveres styret som vil ta dette opp til vurdering og avklaring/godkjennelse.

Seksjoner som har fått innvilget søknad om dyrehold må passe dyret på en slik måte at det ikke ødelegger, støyer eller er sjenerende for øvrige sameiere på andre måter.

Det er ikke tillatt å lufte dyret på Sameiets fellesområder.»

De som ikke etterlever reglene, risikere dessverre å miste retten til dyrehold.