Ventilasjon

Kjøkkenventilator

Romerike Klimaservice AS er ansvarlig for service og vedlikehold av ventilasjonsanlegget.
Den enkelte beboer kan ringe 954 20 995 for ettersyn av kjøkkenventilator.
Tjenesten faktureres huseier/beboer.

OBS! OBS! OBS!
Vi har styrt ventilasjon i våre leiligheter. Det er en vifte på taket på hvert hus som sørger for avtrekk gjennom kjøkkenventilatoren.
Ved eventuell renovasjon av kjøkken, må det IKKE SETTES INN KJØKKENVENTILATOR MED MOTOR!
Dette skaper ubalanse i systemet, og forringer avtrekket for alle andre.