Parkering

Parkering og gjesteparkering


Gjesteparkeringen

Styret har avtale med Smart Security AS med tanke på håndheving av reglene for gjesteparkering.

I samarbeid med Sameie i Jessheim Hageby 1, ble det 1. september 2014 vedtatt å sette bort jobben med håndheving av reglene for gjesteparkeringen til vakt- og parkeringsselskapet Smart Security AS. Firmaet har skilte opp området ved gjesteparkeringen, samt innkjøringen til sameiet, slik at gjeldende regler for området blir håndhevet etter privatrettslige regler. Hver leilighet fikk tildelt 2 gjesteparkeringskort som skal benyttes av gjester som besøker seksjonen.
Maks P-tid blir 72 timer.

Generelt 

Jessheim Hageby har til sammen 7 gjesteparkeringsplasser utenfor Såvegen 13. Det er alt vi kan tilby våre gjester. Det er derfor svært viktig at disse ikke blir opptatt av beboerne, leietagerne eller de som deler på leie av leiligheter.

Gjesteparkeringen kan altså kun benyttes av sameiets gjester.

Hver leilighet har sin egen parkeringsplass i garasjeanlegget i kjelleren og den skal brukes. Det gis ikke anledning til hverken korte eller lengre opphold på gjesteparkeringen.

Det er heller ikke tillatt å parkere utenom oppmerkede plasser, med unntak av for Hjemmesykepleien.

Overtredelse av parkeringsbestemmelsene kan medføre parkeringsbot, og i verste fall borttauing for egen regning.

Husordensreglene

§ 7 – Parkering m.v
Det er forbudt å oppbevare gjenstander som for eksempel, bilhjul, sykler, akebrett eller lignende på den enkeltes parkeringsplass i garasjekjeller, dersom dette generer eller går ut over sameiet ved å hindre rømningsveier eller lignende.

Bil- og motorsykkelkjøring på eiendommen er ikke tillatt. Parkering er kun på de registrerte plassene i garasjekjeller og angitte gjesteparkeringsplasser. Beboere i hagebyen skal ikke benytte gjesteparkeringsplasser. Feilparkerte kjøretøyer kan fjernes på eiers regning og risiko uten varsel.

Strengt nødvendig kjøring på eiendommen i forbindelse med flytting mv. tillates.