Sikkerhet/overvåking

Jessheim Hageby ll er videoovervåket


Sameiet har montert videoovervåking av garasjeanlegget etter en rekke med innbrudd i boder og biler.

Til tross for dette vil man ikke være 100% trygg. Det er viktig at tyveri blir meldt til styret så fort som mulig. Det er begrenset hvor lenge vi kan sitte på opptak tilbake i tid.

Vi kan gå igjennom og sikre opptak som vil overbringes politiet som vedlegg til en anmeldelsen.

– La aldri portåpner eller nøkler til port ligge i bilen
– La ikke verdisaker ligge åpenlyst
– Oppdager du noe mistenkelig eller tegn til innbrudd meld fra til politiet/styret

Har du spørsmål rundt dette kan disse rettes til styret.