Branninstruks

 1.  Varsle Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles umiddelbart.

Ring brannvesenets telefon 110.

Forsøk å varsle alle i nærheten:
Rop ”BRANN”, bank på dører, bruk dørklokker.

 2.  Evakuere Evakuer bygningen umiddelbart.
Barn, eldre og uføre hjelpes.

Heisene skal ikke brukes.
Samlingssted Romsaas-parken.

Ved brann/røyk i rømningsveiene bli i leilighetene.
Brannvesen og politi vil organisere evakuering.

 3.  Slukke Hvis brannen er liten, forsøk å slukke.

Bruk tilgjengelig slukkeutstyr.

Ta ingen sjanser!

 4.  Begrense Lukk vinduer og dører for å begrense brannen.
 5.  Veilede Møt brannvesenet på avtalt sted, informer.

Brannberedskap – Krav i hver leilighet

–         Sprinkleranlegg – Sprinklerhoder må ikke tildekkes.

–         Godkjent røykvarsler – Flere røykvarslere anbefales.

–         Brannslukningsapparat – Brukes og kontrolleres iht. instruksjon på apparatet.


Brannberedskap – Garasjeanlegget

–         Sprinkleranlegg.

–         Røykvarslere, tilknyttet brannvarslingsanlegget.

–         Brannslange ved hver oppgang, hvitt skap.

–         Merkede rømningsveier.


Alarmsentraler/branntavler og undersentraler
I garasjen ved porten er hovedsentralen plassert, det sitter undersentraler i Såvegen 15, 17 og 19 i gang 1. etg.
Alarm utløses fra røykvarslere, alarmklokkene aktiveres, nødlys blir aktivisert, branngardiner aktiveres og går ned.
Alle heiser går ned til 1. etasje og blir stående.

Samtidig sendes det via hovedsentralen/tavla automatisk melding til 110-sentralen.
Ved utløst alarm vil Brannvesenet oppsøke hovedsentralen ved innkjøringen til garasjen.
Det er Brannvesenet som avstiller en eventuell alarm når denne er utløst.
Ikke avstill alarmen før du er helt sikker på at det IKKE er brann.

Brannvarslere i Såvegen 15, 17 og 19 er seriekoblet og utløser alarm i alle leiligheter og trappeoppganger.
Om alarmen går må ikke beboerne røre disse varslerne (skru ut/løsne ledninger), linjene kan da bli brutt, varslerne ødelagte og dette kan medføre store reparasjonskostnader som kan bli belastete den enkelte beboer/seksjonseier.

Falsk alarm
Om du skulle utløse brannvarsleren/alarmen ved et uhell (steking av mat e.l.) kan du sjekke undersentralen i 1. etg. Trappeoppgang.
Er det din leilighet som vises i displayet kan du avstille alarmen (se egen instruks ved sentralen).
Du har 8 minutter til rådighet før brannvesenet alarmeres.

Du kan kontakte brannvesenet på telefon 110 eller på telefonnummer 67 97 81 40 som vist på undersentralen.