Avfallshåndtering

All søppel skal kildesorteres

(English: see bottom)

I Jessheim Hageby II er vi miljøbevisste – og vi oppfordrer alle våre sameiere til å kildesortere. Alle forhold ligger til rette, og følgende kan kildesorteres med avlevering i våre egne avfallsboder:

  • Matavfall
  • Restavfall
  • Papp & papir
  • Plast

Til matavfallet finnes det grønne plastposer i avfallsbodene. Dette skal i sin tur legges i konteineren med mat/restavfall.

Papp & papir skal i konteineren merket papp/papir. Alle pappesker skal slås i sammen slik at de tar minst mulig plass.

Isopor skal i restavfall.

Plast skal i egne gjennomsiktige sekker som lagres innerst i avfallsbodene. Alle avfallsboder skal ha egne stativer til disse sekkene. Mangler dette i din avfallsbod kan du gi beskjed til styret.

Det er ikke lov å bruke sorte store søppelsekker, disse vil renovatøren fjerne fra konteineren og sameiet må fjerne dette for egen kostnad.

Vi ber innstendig om at dette følges, se oppslag i avfallsbodene. Sameiet har svært høye ekstrakostnader fordi det i ettertid må betales ekstra for å rydde opp etter de som ikke overholder dette.

All annen søppel leverer du selv på ØRAS sin miljøstasjon ved Dal.
http://www.oeras.no

Om du lurer på noe vedrørende søppel og søppelsortering er du velkommen til å kontakte styret, eller Ullensaker kommune ved Servicetorget.

All garbage is to be recycled

In Jessheim Hageby II we care about our enviroment. We therefore kindly ask you to sort all garbage. We have our own garbage-house, and here you can deliver the following:

  • Food waste – Green bags
  • Waste – Plastic shopping bags
  • Cardboard & paper
  • Plastic – Separate transparent bags

Please note that it is not allowed to use ‘big black garbage bags’, these will be removed and we have to pay extra for this.

We ask you to follow the rules regarding all kinds of garbage, we have very high additional costs because some residents do not always comply with the regulations.

All other garbadge you can deliver at ØRAS recycling facility nearby Dal.
http://www.oeras.no

If you have any questions regarding garbage, please contact the Board or Ullensaker kommune.