Gass

DETTE GJØR DU VED GASSLEKKASJE

Propangass er tilsatt lukt slik at du raskt skal kunne oppdage lekkasje. Slik går du fram hvis du lukter gass eller på andre måter mistenker at det lekker ut propan hjemme.

Ved tegn på lekkasje

 • Steng for gassen (stengekran i skap på terrassen)
 • Luft grundig ved å åpne vinduer og dører
 • Stopp bruken av åpen ild og elektriske apparater

Ved kullosutslipp og ubehag

 • Steng ventilen i leiligheten
 • Luft ut rommet og søk straks ut i frisk luft
 • Kontakt lege
 • Tilkall eventuelt brannvesen (nødnummer 110) eller Politi (nødnummer 112)

Ved alvorlig lekkasje og brann

 • Forsøk å stenge ventilene i leiligheten
 • Sørg for at alle personer kommer seg i sikker avstand fra brannstedet
 • Ring brannvesenets nødnummer 110
 • Forsøk ikke å slukke brannen selv

Pålagt informasjon i forhold til beredskap ved gasslekkasje, pålagt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Styreinfo 6.3.2015

Service gasspeis

 

 

Det skal utføres service på gasspeisene    (18.  –   22. mai 2015)

 

Den årlige servicen utføres i henhold til lov om brannvern fra Brannvesen og DSB.

 

Det er vår avtalepartner Alfa Olis Gass & VVS AS som utfører arbeidet.

 

Seksjonseiere får tilsendt servicetidspunkt   (dato og klokkeslett), og må da sørge for at leiligheten er tilgjengelig. Denne informasjonen går ut ca. 3 uker i forvegen.

 

Det kan ikke påregnes at styret er tilstede for å låse opp leiligheten.

 

De som leier ut, må si fra til leietaker at det kommer servicefolk på kontroll.

 

Det er viktig at service kan tas på avtalt tidspunkt. Dersom ikke det blir gjort,

blir seksjonseier fakturert for de ekstra kostnader dette medfører.

 

Når vi nå er ute så tidlig med informasjon om hvilken uke dette gjelder, bør det gå greit å tilpasse seg tidspunktet.

 

 

Styret

14 mars 2014

Service gasspeis / stopp av gassleveranse

Vi har inngått avtale om service og reparasjon av gasspeisene  med firma:

Alfa Olis Gass & VVS AS .  Ansvarlig for service er Steffen Jensen. Ved problemer  med peisen kan beboerne ringe  23 24 40 30  og avtale besøk.

Denne tjenesten faktureres direkte på huseier/beboer. Responstiden kan bli 5 – 6 dager. Når det gjelder periodisk service/ettersyn, er den neste høsten 2014.   Vi kommer tilbake til dette.

Ved stopp av gasstilførselen kan beboerne ringe Norsk Gassnett AS telefon          22 70 90 45.  Her vil man få info om driftsstans, og man kan registrere sitt mobilnummer  for å få melding på SMS ved stopp av gasstilførsel. Det samme kan gjøres ved å gå inn på  www.norskgassnett.no   Her kan man registrere seg som bruker ved å oppgi sitt mobilnummer. Da blir man automatisk  registrert som mottaker av SMS-melding  ved driftsstans og stopp av gassleveranse

Styret

Jessheim 15 nov 2012.

Rapport fra servicen/vedlikehold av peisene aug-sep 2012

I aug –sep 2012 ble det utført service og myndighets pålagt kontroll av de fleste peisene tilhørende sameierne i Sameie 2. Styret og de som utførte arbeidet vil takke for at det gikk meget bra med å få tilgang til de aller fleste leilighetene, det gjenstår 6 leiligheter som vi vil prøve å få tatt på slutten av året.

Vedlagt følger rapporten fra service og kontroll av peisen i din leilighet. Denne rapporten skal oppbevares og fremvises ved neste service og kontroll. Ut fra det vi vet så blir vi pålagt service og kontroll av peisene hvert år. Den neste servicen og kontrollen blir derfor mest sannsynlig neste år i aug-sep. Vi kommer tilbake til dette senere.

Det er noen som ikke har dokumentasjon for peisen (peisen heter SL 350), denne må du skaffe deg, og oppbevare sammen med rapporten fra servicen. Dere kan gå inn på www.peisselskabet.no , se fremgangs måten nederst. Om du ikke har tilgang til Internet kan du henvende deg styret.

Vi har nå kontrakt med Storoslo Varmeservice AS, og om det er  behov for hjelp til peisen kan en henvende seg til telefon 41 46 9873 eller epost storovarme@gmail.com. En gjør oppmerksom på at det er den som rekvirerer tjenester som må betale for disse.

Dokumentasjonen til peisen finner du ved å gå til:

www.peisselskabet.no   

Klikk: Produkter.

Klikk: Gaspeiser.

Velg: SL 350.

Velg: Monteringsveiledning for SL350, og last denne ned for så å skrive den ut.

Siste nytt

 1. november 2012

Service/vedlikehold av peisene

Vi har nå kontrakt med StorOslo Varmeservice, og om det er  behov for hjelp til peisen kan en henvende seg til telefon:

41469873

eller e-post: storovarme@gmail.com

Eier av leilighetene må betale for de tjenestene som rekvireres

Styret Sameie 2

Statoil Norge AS selger boliggassvirksomheten til Norsk Gassnett AS.

Norsk Gassnett AS har overtatt alle Statoils boliggassanlegg på Østlandet, som Jessheim Hageby er en del av.

Avtalen dere har tegnet med Statoil vil videreføres på samme betingelser.

Statoil vil fremdeles være leverandør av gass til tanken, men Norsk Gassnett AS er eier av anlegget og kontaktpunktet for dere som bor i Jessheim Hageby.

Første avlesning vil bli ved årsskiftet og vil komme fra Norsk Gassnett AS.