Velkommen

Velkommen til Jessheim Hageby ll, et flott boligområde i hjertet av Jessheim. 

For at vi sammen skal ha et godt bomiljø er vi alle avhengig av at vi tar hensyn til hverandre. Vi ber deg derfor om at du setter deg inn i våre Husordensregler.

I våre Vedtekter finner du blant annet informasjon om hva som gjelder rundt Vedlikehold (§5), Bygningsmessige arbeider/endringer (§ 14) og Forsikring (§15).

Om sameiet
Jessheim Hageby II stod ferdig våren 2008. Området består av 6 hus/blokker i 3/5 etasjer med heis fra garasjeanlegget opp i alle oppganger.
Sameiet består av 107 seksjoner – det er flere sameiere fordelt på seksjonene. Hver seksjon består av en sameieandel tilsvarende sameiebrøken med tilknyttet enerett til bruk av en bestemt bruksenhet.

Sammen med boligsameiet Jessheim Hageby I, inneholder Jessheim Hageby totalt 305 seksjoner.

Både sameie I og sameie lI er tilknyttet velforeningen «Romsaas Grønt Sameie», som er organisert som et sameie. Dette sameiet forvalter de store grøntområdene på Sundby-jordet, og sammen med de andre sameiene/borettslagene på Sundby-jordet er alle tilknyttet denne velforeningen.

Hjemmesiden
På vår hjemmeside finner du informasjon om styret, våre husordensregler og vedtekter.

Fanen «Nyttig informasjon» gir innsikt i Vakttelefon TOMA, Branninstruks, Lading av El-bil, Bomnøkkel, Håndverkere, Gass, merking av Postkasse/Ringeklokke, Parkering, Sikkerhet/overvåking, Avfallshåndtering, Ventilasjon, Dyrehold og Taxi.  

Under «Dagsaktuelt» legges det ut informasjon om for eksempel problemer med gasslevering, vask av garasjeanlegg og annet som skjer i det daglige. 

Nøkler/Port-åpner til garasje
Har du behov for å bestille nøkler eller port-åpner til garasje kan du kontakte styreleder. 

Kontakt styret
Styreleder: Odd S. Frilseth
E-postadresse: jessheimhageby2@styremail.no
Telefon: 907 50 843

Det kan også legges skriftlige beskjeder i postkassen til Styreleder Odd S. Frilseth, Såvegen 11.

Gårdsnummer/Organisasjonsnummer
Boligsameiet Jessheim Hageby II
Adresse Såvegen 9 – 19, 2050 Jessheim
Gårdsnummer 132, bruksnummer 264
Organisasjonsnummer: 992 783 281